موانع عضویت در مرکز

 
موارد مورد نياز به مشاوره پزشك قبل از اهدا نهايي :‌ 
 
تالاسمي مينور: بايد فرد به فرد مورد ارزيابي قرار گيرد  .

كمبود G6PD :بايستي توسط پزشك معاينه شود در صورت ضعيف بودن منعي براي اهدا وجود ندارد. هنگام اهدا به متخصص بيهوشي بايستي در جريان قرار گيرد و  گيرنده نيز بايد از اين  وضعيت دهنده آگاه شود.  

نقرس :‌فرد مبتلا مي تواند اهدا كننده باشد اما بستگي به علت زمينه اي بيماري نيز دارد .

غش : بايستي به صورت فردي مورد معاينه قرار گبرد
 
 مواردي كه مانع عضويت شما در مركز و اهدا سلول هاي بنيادي مي شود :‌
 
 آسم مزمن : خطر بيهوشي در زماني كه دارو يا استروئيد درماني شده است وجود دارد. 
  
اختلالات ستون فقرات: ‌اگر بيمار در 5 سال اخير جراحي داشته است . 

برونشيت مزمن : خطر بيهوش براي اهدا كننده وجود دارد . 

صرع : كساني كه مبتلا به صرح هستند و در يكسال گذشته يك حمله داشته اند نمي توانند اهدا كننده باشند 

هموفيلي:‌ افراد هموفيلي نبايد سلول بنيادي اهدا كنند 

فشار خون بالا و كنترل نشده 

تالاسمي ماژور :‌ افراد مبتلا به تالاسمي نبايد در شمار اهدا كنندگان باشند 

كوليت اولسراتیو: به علت درگيري سيستم ايمني اين افراد نبايد در شمار اهدا كنندگان باشند . 

دريافت پيوند عضو يا بافت انساني:  مثل قلب، ريه، كليه يا كبد، مغز استخوان يا سلولهاي خونساز، سخت شامه ياپيوند بافت زنده از حيوان